Toms Treibergs "Biezoknis"

 

Toma Treiberga trešais dzejoļu krājums.

"Biezoknis var saistīties ar kaut ko tumšu, bīstamu un neparedzamu. Tam var piekrist. Un jāatzīst, ka šajā krājumā ir noteikta daļa no iepriekš pieminētā. Taču, katrā biezoknī ir vieta, caur kuru varam ieraudzīt gaismas parādīšanos. Vai aiziešanu." (Toms Treibergs)

Silvija Grosa “Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā”

Rīgas jūgendstila perioda arhitektūra ir pasaulē atzīta vērtība. Atšķirībā no ierastā skatījuma uz Rīgas celtnēm šī grāmata pievēršas tuvplānam - ēku dekoram.

Belle Epoque neoromantiskā pasaules uztvere, kas rosināja vēlmi pēc skaistā, visizteiktāk atklājas tieši ēku dekorā, kas spilgti parāda gan Rīgas arhitektu un dekoratīvās apdares meistaru radošos meklējumus, gan ārējo iespaidu plašo amplitūdu, kuru pārkausējumi līdz ar pirmajiem soļiem nacionālā (arī reģionālā) stila meklējumos veidojuši Rīgas jūgendstila arhitektūras savdabību.” (Silvija Grosa)

Niklāvs Strunke

Monogrāfija par mākslinieku Niklāvu Strunki (1894-1966).

“Strunke ir mākslinieks šī vārda īstā nozīmē, ar daudzām vērtībām, bet arī ar visām neērtībā, kas piemīt šai retajai ļaužu sugai.” (Boriss Vipers)