Sākums
Katrīna Rudzīte "Ērti pārnēsājami spārni"

Katrīna Rudzīte "Ērti pārnēsājami spārni"

***

viņai ir ērti pārnēsājami spārni
ko viņa glabā atvilktnē
blakus gumijas cimdiem un šķērēm
katru rītu viņa pamostas un ieslēdz fona troksni –
milzīgu centrifūgu
kas griežoties apslāpē skābes izēstos tumšos plankumus
karš un vājums bailes skūpsti
un dusmīgi indiāņi nepārtraukti ceļo
cauri atvērtam pelēkam kanālam
cauri vienmēr mazliet vēsajai virtuvei

pieņemoties skumjām
trokšņa apgriezieni jāpalielina
līdz vairs nav iespējams saklausīt
tējkannas šņākoņu un atpakaļritošos gaismas milimetrus

Santa Hirša "Andris Breže. Gaismas konstruktors"

Santa Hirša "Andris Breže. Gaismas konstruktors"

"Ja Andra Brežes darbiem vajadzētu piemeklēt analogu skaņu pasaulē, to intonāciju varētu salīdzināt ar monotonu robota balstiņu, kura lietišķi instruē, komentē, stāsta par apkārtesošo, redzamo, bet ne vienmēr ieraudzīto. Visbiežāk tie ir gaužām ikdienišķi, taču vienlaikus neparasti paradoksi, kas vizuālo simbolu jēgu apvērš absurda virzienā. Brežes rokraksts vairāk nekā 40 gadu garumā ar lielāku un mazāku joku un asprātību palīdzību dekonstruējis apkārtesošo komunikācijas sistēmu un zīmes, ko ietver valoda, priekšmeti, dabas formas un pati vizuālā māksla  kā cilvēku radīts fenomens. Visbiežāk šī dekonstrukcijas valoda ir bijusi izteikti konstruktīva un funkcionāla, amatnieciski aizrautīga. Tā saliek un sakārto veseluma elementus jaunās kombinācijās, nevis izjauc un pamet." (Santa Hirša)

Ugas Skulmes kritiskie raksti. 1921-1940

Ugas Skulmes kritiskie raksti. 1921-1940

"Gleznotājs, kritiķis, mākslas vēsturnieks un pedagogs Uga Skulme (1895– 1963) bija ne tikai Pablo Pikaso kubisma un neoklasicisma konsekventākais sekotājs pagājušā gadsimta divdesmito gadu sākumā, bet arī, iespējams, ražīgākais mākslas aprakstītājs neskaitāmos starpkaru perioda izdevumos," tā raksta Stella Pelše grāmatas priekšvārdā. 

Savukārt grāmatas redaktore Cilda Redliha norāda: "šī grāmata lasītājiem sniegs spilgtus, pat pārsteidzošus iespaidus un iepriecinājumus uzreiz divās atšķirīgās jomās: līdztekus analītiskām apcerēm par dažādu latviešu mākslas nozaru un skolu attīstību pagājušā gadsimta divdesmitajos – trīsdesmitajos gados Ugas Skulmes rakstība atklāj būtiskas un interesantas konkrētā laikposma iezīmes arī latviešu rakstu valodas vēsturē."

Inga Pērkone "Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino"

Inga Pērkone "Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino"

"Lasot pasaulē sarakstīto teorētisko literatūru par aktiera fenomenu kino, pakāpeniski kļuva skaidrs, ka šai tēmai un iespējamajiem skatpunktiem uz to faktiski nav robežu… Tāpēc šīs grāmatas mērķis nav monolīts un izsmeļošs pētījums par aktiermākslu Latvijas filmās, bet drīzāk rizomātiska, t. i., asamblāžas stila daudzveidīga un antihierarhiska tēmas “Kas ir aktrise/ aktieris un kā viņi parādās Latvijas kinomākslā” interpretācija." (Inga Pērkone)

Čārlzs Bukovskis "Kodiens"

Čārlzs Bukovskis "Kodiens"

"Neputna" brezenta sērija

Pirmā grāmata "Neputna" brezenta sērijā - Čārlza Bukovska (Charles Bukowski) dzejas izlase "Kodiens", atdzejojis un sastādījis Jānis Elsbergs. Sērijas redaktors Kārlis Vērdiņš. Sērijas mākslinieks Andris Breže.