Sākums
Niklāvs Strunke

Niklāvs Strunke

Monogrāfija par mākslinieku Niklāvu Strunki (1894-1966).

“Strunke ir mākslinieks šī vārda īstā nozīmē, ar daudzām vērtībām, bet arī ar visām neērtībām, kas piemīt šai retajai ļaužu sugai.” (Boriss Vipers)

Jānis Kalnačs "Jēkabs Strazdiņš"

Jānis Kalnačs "Jēkabs Strazdiņš"

"Strazdiņa salīdzinoši īsā laikā laikā paveiktais – ne tikai desmitiem gleznu un zīmējumu, bet arī pustūkstotis rakstu un rakstiņu (izstāžu un grāmatu recenzijas, mākslinieku portretējumi, raksti par etnogrāfiju un tautas mākslu, Latvijas mākslas vēstures jautājumiem un Piebalgas kultūras vēsturi, arī kaismīgas pārdomas par latviešu mākslas vietu un formu, akcentējot jaunreālismu kā pieņemamāko pieeju), īsu laiku pastāvējušā Piebalgas mākslas muzeja izveidošana, kā arī zīmēšanas un Latvijas mākslas vēstures pasniedzēja darbs Rīgas 1. ģimnāzijā, Mākslas akadēmijā un Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē liecina par ja ne gluži titāniska vēriena personību, tad izcili rosīgu vīru, kura radošo darbību pārtrauca padomju okupācija.

Arī tādēļ viņa mūžā un darbos vērts ieskatīties pamatīgāk." (Jānis Kalnačs)

Lote Vilma Vītiņa "Meitene"

Lote Vilma Vītiņa "Meitene"

***
beidz kasīties
vārā meitene

kāpēc tik bēdīga
milzīgā mētelī
tava nelielā seja
tik līdzīga
brālim
kas pāraudzis tevi
izstiepies kā
kāršroze

ko tu domā
un kāpēc nobijies
nekasies
vari apgulties
siltajā midzenī

rokā sažmiedzis
pelēko cepuri
pats nedzird
kā miegā
griež zobus

divus baltus
zāģus

smiltīs atrastais
cirslis vai kurmis
sastindzis
satrauktā aprisē

(No Lotes Vilmas Vītiņas dzejoļu krājuma "Meitene")