Sākums
Mārīte Putniņa "Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Saldus un Tukuma rajonos"

Mārīte Putniņa "Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Saldus un Tukuma rajonos"

Grāmatā aprakstītajā bijušā Saldus un Tukuma rajona teritorijā mūsdienās ietilpst Tukuma, Kandavas, Jaunpils, Engures, Saldus un Brocēnu novads. Sējumā iekļauti 35 dievnamu apraksti.

Ugas Skulmes kritiskie raksti. 1921-1940

Ugas Skulmes kritiskie raksti. 1921-1940

"Gleznotājs, kritiķis, mākslas vēsturnieks un pedagogs Uga Skulme (1895– 1963) bija ne tikai Pablo Pikaso kubisma un neoklasicisma konsekventākais sekotājs pagājušā gadsimta divdesmito gadu sākumā, bet arī, iespējams, ražīgākais mākslas aprakstītājs neskaitāmos starpkaru perioda izdevumos," tā raksta Stella Pelše grāmatas priekšvārdā. 

Savukārt grāmatas redaktore Cilda Redliha norāda: "šī grāmata lasītājiem sniegs spilgtus, pat pārsteidzošus iespaidus un iepriecinājumus uzreiz divās atšķirīgās jomās: līdztekus analītiskām apcerēm par dažādu latviešu mākslas nozaru un skolu attīstību pagājušā gadsimta divdesmitajos – trīsdesmitajos gados Ugas Skulmes rakstība atklāj būtiskas un interesantas konkrētā laikposma iezīmes arī latviešu rakstu valodas vēsturē."

Čārlzs Bukovskis "Kodiens"

Čārlzs Bukovskis "Kodiens"

"Neputna" brezenta sērija

Pirmā grāmata "Neputna" brezenta sērijā - Čārlza Bukovska (Charles Bukowski) dzejas izlase "Kodiens", atdzejojis un sastādījis Jānis Elsbergs. Sērijas redaktors Kārlis Vērdiņš. Sērijas mākslinieks Andris Breže.