Menu

Edvīns Raups „Vīzija ar Uldi Bērziņu”

Publicēts 15. maijā, 2014

Pār Finnsburgu izslējis bārzdu
no kuras vēl medalus ris kā Laikneša
rūnas

Šis darāmo kārtu satver un ceļo uz
kontinentu kur svelme sviedrē ticīgā
pautus kā dievišķu ērkšķu
krūmu

Nonācis Gulistānā šis tveras pie
ciešamās kārtas un rauj to no
Divupes cirkšņa ārā kā pasaules galu –

Ieaudzis pats savā ādā tik dziļi
ka izstūmis telpu no sirds

Nu ārdās kā atskaņas gazelē
līdz trāpa ar visu augumu ollamam
virsū no tālās ziemeļu jūras
kurš patvēries vertikālē jeb
mūžzaļā Osī kā rotaļā pārtver
Indijas sūtras

Pēdējiem spēkiem tie abi nu
turas pie grēka Mēs tuvāki Tam
nekā Viņa miegadzīsla! un skaļi
dzimtenes paģiras lāpa ar
viskozu jēgu ko izsūc no Fātihas
sūras

Vēl brīdi draudzīgi tērzē
tie lemozīnā un Vulgatu šķirsta

Tad atvadas pamāj Gouharai
un paceļas spārnos kaut kur
virs Ultima Thule

__

Dažas ziņas:

1. Finnsburga – Vecajā Edā aprakstīta kauja pie Finnsburgas.

2. Rūnas – skandināvu un citu ģermāņu tautu senatnē lietoti simboli un zīmes.

3. Gulistāna jeb Rožudārzs – persiešu dzejnieka Saadī Šīrāzī darbs.

4. Ollams – senīru literatūrā ļoti cienījams dzejnieks.

5. Osis – skandināvu mitoloģijā Pasaules koks.

6. Sūtra – hinduismā literārs teksts ar aforistiskiem apgalvojumiem.

7. Mēs tuvāki… – Korāns 50:15.

8. Sūra – Korāna nodaļa; Fātihas sūra – Korāna svarīgākā rituālu lūgšanu sastāvdaļa.

9. Lemozīns – senas romāņu valodas apzīmējums viduslaikos.

10. Vulgata – Sv. Jeronīma latīniski tulkotas Bībeles nosaukums XIII gs.

11. Gouhara – „pērle” vai „dārgakmens” persiešu valodā, meitenes vārds.

12.  Ultima Thule – viduslaikos nozīmēja vietu „viņpus zināmās pasaules”.

Pastāsti tālāk: