Menu

Dace Lamberga “Latvijas māksla simbolisma laikmetā”

Monogrāfija

 

Laikposms no 19. gadsimta 90. gadu beigām līdz Pirmajam pasaules karam Latvijā saistās ar tautas garīgo atmodu, dramatiskajiem 1905. gada revolūcijas notikumiem un industrializāciju, kas atstāja savas pēdas ne vien pilsētās, bet arī lauku patriarhālajā dzīvesveidā. Līdz ar tautas izglītības līmeņa paaugstināšanos auga arī  tās pašapziņa, paplašinājās redzesloks un uzbangoja spēcīgs profesionālās literatūras, tēlotājas mākslas, teātra un mūzikas attīstības vilnis. Ap 19. un 20. gadsimta miju šajā plaukstošās latviešu mākslas kopainā iezīmējās izteiksmīga šķautne, kuru iedvesmoja simbolisma mītu un leģendu savdabīgā – gan teiksmaini romantisko, gan drūmi depresīvo noskaņu cauraustā – tēlainība. Liela daļa no 19. gadsimta vidū Francijā dzimušā un dažādu zemju mākslinieku daiļradē aizrautīgi atspoguļotā virziena iecienītajām tēmām, raksturīgajiem motīviem un daudzveidīgajiem stilistiskajiem izteiksmes līdzekļiem veiksmīgi iekļāvās arī augošajā Latvijas mākslā, gūstot izpausmi Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana Valtera, Ādama Alkšņa, Rūdolfa Pērles, Pētera Krastiņa, Gustava Šķiltera un citu mākslinieku darbos.
Grāmata sniegs visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā.

 

 

Sadarbībā ar:
Aleksandra Beļcova

“Baltars”

Monogrāfija

 

Darbnīcas “Baltars” veikums ir viena no 20. gadsimta Latvijas dekoratīvās mākslas izcilākajām virsotnēm. Autoru kolektīva veidotais izdevums būs plašākais un apjomīgākais pētījums, kas līdz šim veltīts šai izcilajai 20. gadsimta pirmās puses mākslas parādībai, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā un par kuru pēdējos gados augusi interese arī pasaulē. Izdevuma veidotāji – tā sastādītāja Dace Ļaviņa un mākslas zinātnieki  Ilze Martinsone, Irēna Bužinska un Džeremijs Hovards – ir veikuši izvērstu pētījumu par personām un vēsturiskajiem apstākļiem, kas veicināja šī fenomena rašanos un pastāvēšanu. Pirmo reizi ir izveidots iespējami pilnīgs darbnīcas “Baltars” darbu zinātniskais katalogs un apkopotas jaunas ziņas par cilvēkiem, bez kuru līdzdalības nebūtu iespējama “Baltars” porcelāna rašanās.

Neskatoties uz darbnīcas visai īso pastāvēšanas laiku (1924–1930), “Baltars” produkcija guva ievērojamus panākumus arī ārvalstīs (godalgas Art Deco stila izplatībai tik nozīmīgajā Starptautiskajā modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas izstādē Parīzē 1925. gadā), kas apliecināja darbnīcas izstrādājumu augsto māksliniecisko līmeni pasaules kontekstā. Iespējams, tas skaidrojams ar to, ka “Baltars” porcelānā veiksmīgi sintezējās Eiropas mākslas aktualitātes un latviešu nacionālās mākslas gars.

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar: