Menu

Zāles stiebri

Volts Vitmens

Apgāda „Neputns” bilingvālajā samta dzejas sērijā izdota amerikāņu dzejas klasiķa Volta Vitmena (1819–1892) dzejas izlase.

„„Zāles stiebri” ir Volta Vitmena mūža darbs, grāmata, kura tika pastāvīgi papildināta un iekļauj visus viņa galvenos dzejas darbus,”

grāmatas priekšvārdā raksta izlases sastādītājs Kārlis Vērdiņš.

Izlase ir dažādu paaudžu atdzejotāju kopdarbs — tajā iekļauti Knuta Skujenieka, Elmāra Apses, Jāņa Elsberga, Kārļa Vērdiņa, Arvja Vigula un Arta Ostupa atdzejojumi. To papildina sastādītāja Kārļa Vērdiņa priekšvārds par Volta Vitmena dzeju un tās ceļu pie mūsdienu lasītāja.

 

„O, ņem mani aiz rokas, Volt Vitmen!
Kādi brīnumi garām slīd! Kādas ainas un skaņas!
Kādas bezgala saites, cita ar citu saāķētas,
Katra atbalso visas, katra pasauli dala ar citām.”

Volts Vitmens, Salut au Monde!

Zāles stiebri

2011
Angļu un latviešu valodā
Sastādītājs: Kārlis Vērdiņš. Māksliniece: Ingrīda Zābere
216 lpp., pusmīkstais sējums, ISBN 978-9984-807-88-1

Pastāsti tālāk: