Menu

Valdis Bušs

Sastādītāja Edvarda Šmite

Katalogs sniedz ieskatu gleznotāja Valda Buša daiļradē 30 gadu garumā. Mākslinieka mīlestība pret krāsām, ka arī īpatnējais skatījums uz dabu atspoguļojas viņa spilgtajos, ekspresīvajos darbos, kuros jaušama arī garīga tuvība ar 20. gs. sākuma franču mākslinieku Anrī Matisu.

Valdis Bušs

2003
Latviešu un angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
Sastādītāja un teksta autore: Edvarda Šmite
Literārā redaktore: Māra Ņikitina
Tulkotāja angļu valodā: Stella Pelše. Angļu teksta redaktore: Kristiāna Ābele
78 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-30-3
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

Pastāsti tālāk: