Menu

Uzburtā vieta

Tālis Tisenkopfs

Tālis Tisenkopfs, apvienojot savas esejas grāmatā „Uzburtā vieta”, ir radījis smalku un daudznozīmīgu mūsu laika portretējumu — gan lokālā, gan globālā griezumā. Turklāt intriģējoši piesātinātu ar sociologa zināšanu zemstrāvām un trenētu novērotāja skatu. Tā ir literatūra, kurā lasītājs atradīs bagātu vides fakturējumu, pamatīgu dzīves materiāla pārzināšanu un psiholoģiski trauslu, taču mūsu laikam būtisku nianšu atklātprasmi.

Tālis Tisenkopfs ir Latvijas Universitātes socioloģijas profesors, publicistikas un eseju autors.

Uzburtā vieta

2007
Latviešu valodā
Māksliniece: Zane Ernštreite
Redaktore: Inese Zandere. Korektore: Alīda Āva
267 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9984-807-06-5
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

Pastāsti tālāk: