Menu

Tīrradņi. Naivā māksla Latvijā

Aivars Leitis

Grāmatā analizēta Latvijas naivās mākslas stila vēsture, avoti un 55 mūsdienu naivistu daiļrade, kas galvenokārt izpaužas glezniecībā un tēlniecībā.

Gandrīz ceturtdaļu gadsimta apceļojot Latviju un  apzinot vairāk nekā divus simtus naivistu, autors secina, ka viņu darbi rodas no likteņa zīmētā dzīves ceļa, sava prieka pēc, tēlojot dzīvi nevis tādu, kāda tā ir vai kādai tai jābūt, bet gan tādu, kādu to redz sapņos. “Tīrradņi” ir pirmais tik plaša apjoma pētījums par naivās mākslas kā stila pastāvēšanu un attīstību Latvijā.

Droši varu apgalvot, ka tās ir gleznas un skulptūras, kas rodas no to autoru likteņa zīmētā dzīves ceļa. Rodas sava prieka pēc, instinktīvi meklējot skaistuma iespēju apkārtējās pasaules pieticībā. Tēlojot dzīvi nevis tādu, kāda tā ir, bet gan tādu, kādu to redz sapņos.

Aivars Leitis

Tīrradņi. Naivā māksla Latvijā

2005
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
207 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-62-1

Pastāsti tālāk: