Menu

Studija #98

oktobris / novembris 2014

Vizuālo mākslu žurnāla “Studija” oktobra/ novembra numurs.

LAINE KRISTBERGA
Iļja Kabakovs. Labirinta domāšana komunālajā dzīvoklī
Ilya Kabakov. Labyrinthine thinking in a communal flat

MAIJA RUDOVSKA
Bez nožēlas. Bez riska. Eiropas laikmetīgās mākslas biennāle Manifesta 10 Valsts Ermitāžā un citur Sanktpēterburgā
Without regret. Without risk. Manifesta 10 European Biennal of Contemporary Art at the Hermitage and elswhere in St. Petersburg

JANA KUKAINE
Nolaupītā tautumeita: piezīmes par sievišķo nacionālisma diskursā. Recenzija par izstādēm “Latvieši. Mīti un konteksti” un “Uzvaras parks”
The stolen folk maiden: notes about the feminine in the discourse on nationalism. Review of Latvians. Myths and Contexts and Victory Park exhibitions

SANTA MIČULE
Laime nelaimē. Recenzija par Raida Kalniņa izstādi “Nelaime ciematā jeb dinozauri izēd kapus”
Finding the good in a bad situation. Review of Raidis Kalniņš exhibition Disaster in the Village or Dinosaurs are Eating from the Graves

SANTA MIČULE
Margrieta Dreiblate. Māksla kā ballīte
Margrieta Dreiblate. Arta s a party

DITA BIRKENŠTEINA
Tapt un būt. Recenzija par Krisa Evansa izstādi “PIKAS. Diplomātiskās vēstules”
To become and be. Review of Chris Evans’ CLODS, Diplomatic Letters exhibition

GUSTAVS KLUCIS
Parīzes iespaidi (Starptautiskā izstāde Parīzē)
Impressions of Paris (The international exposition in Paris)

Vairāk par žurnālu www.studija.lv

Studija #98

2014
Latviešu un angļu valodā
Galvenā redaktore: Līga Marcinkeviča. Māksliniece: Līga Sarkane
80 lpp., ISSN 1407-3404
#98

Pastāsti tālāk: