Menu

Studija #96

jūnijs / jūlijs 2014

Vizuālo mākslu žurnāla „Studija” jūnija / jūlija numurs.

LAINE KRISTBERGA
Vijas Celmiņas taustāmais klusums
The tactile quietness of Vija Celmins

SANTA MIČULE
Industriālā smeldze. Recenzija par Andra Eglīša izstādi “Netīrais modernisms”
Industrial ache. Rieview on Andris Eglītis’ Dirty Modernism exhibition

JANA KUKAINE
Altārgleznas vai aizkostas vistas gabals
Altar paintings or a piece of bitten-off chicken

ARMĪNS MEDOŠS
“Lauki” – iespēju indekss
Fields – an index of possibilities

KASPARS GROŠEVS
Virsraksts
Heading

DITA BIRKENŠTEINA
Uz dienvidiem no Rīgas. Par aktuālo Viļņā un Darjus Žūras izstādi SWIM
South of Riga. About the latest in Vilnius and Darius Žiūra’s exhibition SWIM

ALISE TĪFENTĀLE
Kā atmest raizes un mīlēt datoru. Priekšvārds izstādei “Esmu tavs kalps, esmu tavs strādnieks”
How to stop worrying and love the computer. Work-in-progress. Introduction to the exhibition I am your servant, I am your worker

STELLA PELŠE
Skatu meklētāju atradumi. Recenzija par izstādi “Viewfinders: Laikmetīgā Baltijas un Ziemeļvalstu fotogrādija”
The discoveries of iew finders. Review of the exhibition Viewfinders: Contemporary Baltic and Nordic Photography

BARBARA FESLERE / BARBARA FÄSSLER
Ready-made planēta. Pjero Manconi
Ready-made planet. Piero Manzoni

Vairāk par žurnālu www.studija.lv

Studija #96

2014
Latviešu un angļu valodā
Galvenā redaktore: Līga Marcinkeviča. Māksliniece: Līga Sarkane
80 lpp., ISSN 1407-3404
#96

Pastāsti tālāk: