Menu

Skola

Ieva Astahovska

Grāmatā ietverts daudzpusīgs informatīvo materiālu klāsts par Jāņa Rozentāla skolas darbību, tās vietu Latvijas mākslas un mākslas izglītības kontekstā, sākot ar tās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz mūsdienām.

Grāmatas septiņas nodaļās atspoguļota skolas vēsture un audzēkņu mācību darbi; pielikuma daļā iekļauts izdevuma kopsavilkums angļu valodā, pedagogu un absolventu saraksts un personu rādītājs.

Skola

2006
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Edgars Groševs. Redaktors: Aivars Kļaviņš
Tulkotāja angļu valodā: Līva Ozola. Angļu teksta redaktore: Iveta Boiko
Fotogrāfs: Raimo Lielbriedis
248 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-77-X

Pastāsti tālāk: