Menu

Sandra Krastiņa

Sastādītāja Laima Slava

Mākslinieces Sandras Krastiņas albumā apkopoti darbi no 20. gs. 80. gadiem līdz šim gadam. Teksta daļā Valda Ābola, Jāņa Taurena raksti, kā arī Laimas Slavas intervija ar Sandru Krastiņu.

… ja es kā cilvēks negribu pusaizmigusi nesapratnē savu dzīvi nodzīvot. Man ir kaut kādas lietas jāizdomā, jāsaprot. Kaut vai savas uztveres robežās. Un es domāju gleznojot. Kad es gleznoju, tieši tajā brīdī visu, kas manā prātā ir, spēju skaidrāk formulēt. Tas nav tik vienkārši, ka gleznotājs, kad triepj krāsu, dara to tikai izklaides pēc. Glezniecība ir veids, kā es savus secinājumus varu pārbaudīt.

Sandra Krastiņa
Sandra Krastiņa

Albuma sastādītāja Laima Slava norāda: “Sandra Krastiņa ir viena no mūsu 80. gadu figurālistu paaudzes spožās plejādes māksliniecēm. Neskatoties uz tolaik ierobežotajām informācijas iespējām, šī paaudze precīzi uztvēra to, kas virmoja mākslas pasaulē vispār. Vērojot, kā albumā kārtojas Sandras darbi, kļūst skaidrs, ka

caurvijas viena, galvenā tēma – tā ir: cilvēks sabiedrībā, personības, individualitātes ievainojamība, apdraudētība jebkurā sabiedriskā formācijā.

Turklāt katra no desmitgadēm Sandras mākslā nākusi ar jaunu izaicinājumu vizuālajai izteiksmei, meklējumiem glezniecības valodā.”

Sandra Krastiņa

Albumu papildina Sandras Krastiņas dzīves dati, bibliogrāfija un pilns tekstu tulkojums angļu valodā.

Sandra Krastiņa

 

 

Vairāk par:
Personība. 100g kultūras: Sandra Krastiņa
Kultūras Rondo: Saruna ar Sandru Krastiņu
Satori.lv: Kārļa Vērpes saruna ar Sandru Krastiņu

 

Sandra Krastiņa

2016
Latviešu un angļu valodā
Tekstu autori: Valdis Ābols, Jānis Taurens, Laima Slava
Dizains: Inta Sarkane
216 lpp., mīkstais sējums ar atlokiem, ISBN 978-9934-512-94-0
Atbalsta: LDz Cargo

Pastāsti tālāk: