Menu

Sakvojāžs

Eduards Aivars

Pie mums par sakvojāžu nesauc jebkuru ceļojumu somu kā Francijā (sac de voyage), bet īpaša veida somu, kas grāmatas autoram bērnībā likusies suģestējoša. Cilvēka dzīve ir ceļš — kurš tad to nav dzirdējis? Taču sakvojāžā šoreiz nav pirmās nepieciešamības priekšmeti, bet dzejā izteikta ceļinieka pieredze, jauna un spilgta.

Īpaša novitāte ir krājuma otrā daļa „Dzejoļi ar gariem virsrakstiem”, kur ik dzejolis ir kā īsa un pat negaidīta atbalss virsrakstam, kas papilnam iezīmē teritoriju, kurā šī atbalss varētu rasties.

Sakvojāžs

2011
Redaktors: Jānis Rokpelnis. Māksliniece: Anta Pence
120 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9984-807-82-9

Pastāsti tālāk: