Menu

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē

Mārīte Putniņa

Grāmata “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē” papildina “Neputna” kultūrmantojumam veltīto sēriju, kurā atrodams unikāls materiāls par Latvijas reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

Par spīti mūsu zemes sarežģītajai politiskajai vēsturei, smagajiem satricinājumiem, postījumiem un zaudējumiem, baznīcas visā Latvijā un arī Zemgalē joprojām ir nozīmīga arhitektūras un mākslas mantojuma daļa, kas pārstāv visplašāko periodu no 15. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmajai pusei. Šie dievnami pamatā vēl arvien pilda savu funkciju, ārpus muzejiem glabājot un dodot iespēju izmantot senās un izcilās mākslas vērtības. To iepazīšanai arī veltīta šī grāmata.

Mārīte Putniņa

Grāmatā apkopota informācija par trim Zemgales bijušajiem rajoniem – Jelgavas, Bauskas un Dobeles rajonu. Atbilstoši tagad pastāvošajam administratīvajam iedalījumam tie ir: Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku (iekaitot Valles un Kurmenes baznīcas, kas pirms reformas atradās Aizkraukles rajonā) novadi.

Kopā ievietoti 53 sakrālo celtņu apraksti, pēc konfesionālās piederības ietverot 34 luterāņu, deviņas katoļu, piecas pareizticīgo baznīcas, divas sinagogas, vienu reformātu baznīca, vienu vecticībnieku draudzes namu un vienu adventistu lūgšanu namu.

Seši no aprakstītajiem dievnamiem ir pilnībā gājuši bojā. Īpaša uzmanība pievērsta zīmējumiem, plāniem un fotogrāfijām gan no dažādām krātuvēm — Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra, Rundāles pils muzeja, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja u. c., gan draudžu un privātajām kolekcijām. Izdevumā iekļauts kopsavilkums angļu valodā.

Mārīte Putniņa (1967) kopš 1990. gada strādā kultūras pieminekļu aizsardzības jomā. Šobrīd Valsts kultūras pieminekļu un aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālās nodaļas inspektore. Vairāku publikāciju un izstāžu autore par kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas tēmām.

Līdz šim sērijā iznākušas Preiļu, Rēzeknes, Valmieras, Daugavpils rajonam un Rīgas pilsētai veltītas grāmatas.

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē

2015
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Māksliniece: Inta Sarkane
400 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-48-3
Izdevums tapis sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pastāsti tālāk: