Menu

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā (krievu valodā)

Sastādītāja Marina Levina

„Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā” (krievu valodā) turpina kultūrmantojuma tēmai veltīto sēriju par Latvijas dažādo reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

Grāmata ietver 58 Rīgas dievnamu aprakstus, kas sakārtoti pēc to atrašanās vietām Rīgas rajonos. Autoru grupa (Dr. arh. Jānis Zilgalvis; arhitekte, darba grupas vadītāja Marina Levina; mākslas vēsturniece, Mag. art. Vita Banga; restauratore, mākslas eksperte Dace Čoldere; RTU Arhitektūras fakultātes pasniedzēja, Mag. arh. Agrita Tipāne) vairākus gadus ir strādājusi pie Rīgas dievnamu arhitektūras un mākslas pētījumiem. Ir apsekoti visi Rīgas dievnami, sagatavots un aktualizēts plašs grafiskais materiāls (plāni, agrāk nepublicēti baznīcu projekti, uzmērījumi, vēsturiskie attēli un celtņu ārskatu un interjeru, unikālu sakrālās mākslas priekšmetu krāsainās fotogrāfijas), veikti objektu apraksti. Grāmatā ietverta arī terminoloģijas vārdnīca, avotu un literatūras saraksti, personu rādītājs.

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā (krievu valodā)

2010
Tekstu autori: Marina Levina, Jānis Zilgalvis, Agrita Tipāne, Dace Čoldere, Vita Banga
Māksliniece: Inta Sarkane
472 lpp., mīkstais sējums

Pastāsti tālāk: