Menu

Pavasara virpulis / Springtime Circling

E. E. Kamingss

“Neputna” bilingvālajā samta dzejas sērijā viens no ievērojamākajiem 20. gs. amerikāņu dzejniekiem Edvards Estlins Kamingss (Edward Estlin Cummings, 1894—1962).

“Latviešu lasītāju līdz šim ar izcilā amerikāņu dzejnieka daiļradi ir iepazīstinājuši Jāņa Krēsliņa (seniora), Ainas Kraujietes, Aivara Maizīša, Vika (Viktora Kalniņa), Kristaps Vecgrāvja un Ingmāra Balodes atdzejojumi, no kuriem daudzi ir iekļauti šajā izlasē. Virkne Vecgrāvja, Balodes un Jāņa Elsberga atdzejojumu tapuši tieši šai izlasei; jāpiebilst arī, ka Viks visus savus agrāko laiku atdzejojumus ir pilnībā pārstrādājis. Dažādu autoru un dažādos laika posmos tapušās Kamingsa dzejas versijas uzrāda dažādas atdzejošanas pieejas, poētiskā tulkojuma tradīcijas un varēšanas. Sakārtotāji centušies izvēlēties tādus Kamingsa atdzejojumus, kas izcilā dzejnieku veikumu atklātu visā daudzveidībā. Kārtojums veidots, vadoties pēc autoritatīvākā Kamingsa darba apkopojuma E. E. Cummings “Complete Poems 1904- 1962” (Liveright; Ed. by George J. Firmage) 1994. gada redakcijas, kas uzskatāma par vispilnīgāko un pēc kuras iznākšanas dzejnieka zināmo daiļradi papildinājis vairs tikai viens līdz tam nezināms dzejolis.

Pateicoties savai inovatīvajai pieejai dzejai, Kamingss ir ieguvis gan “l’enfant terrible of English Letters” apzīmējumu, gan arī sava laikabiedra, dzejnieka Ezras Paunda augsto novērtējumu, ka Edvards esot “vienīgais radošais dzejnieks” tajā laikā (1939. g.). Abi šie vērtējumi kaut kādā ziņā ir vienlīdz patiesi — dzejnieka poētiskā amplitūda variējas no ironijas līdz ļoti niansētai mīlestības dzejai; Kamingss savā būtībā ir uzskatāms par humānu mīlestības dzejnieku, kas dziļi apzinās cilvēka dzīves īsumu un traģiskumu.

Ingmāra Balode, Kristaps Vecgrāvis

 

Plaši pazīstamie formas eksperimenti nereti aizēno ne mazāk būtisku dzejnieka daiļrades daļu — klasiskās formas sonetus, kas atklāj ne vien mīlestības unjūtu tēmas, bet arī runā par sociāli jūtīgiem jautājumiem. Kamingsa dzejā atrodamas arī senangļu un skandināvu literatūras ietekmes (tas īpaši sakāms par agrīno dzeju), viduslaiku motīvi, it īpaši Daiļās dāmas motīvs, Šekspīra daiļrades, kā arī Eiropas estētiskuma un dzīvesstila alūzijas, kas amerikāņu tā laika modernajai literatūrai ir visai eksotisks motīvs.” (Kristaps Vecgrāvis, Ingmāra Balode)

Izlase papildina “Neputna” bilingvālo samta dzejas sēriju, kurā jau iznākušas Angelusa Silēziusa, Rainera Marijas Rilkes, Viljama Šekspīra, Josifa Brodska, Volta Vitmena, Žaka Prevēra, Jāņa Rokpeļņa, V. B. Jeitsa, Nikolaja Gumiļova un Huana Ramona Himenesa dzejas izlases.

 

Vairāk par:
Kultūras Rondo: Kamingsa dzejas krājums ir gadiem ilgas draudzības ar tekstu rezultāts
UbiSunt: Agija Ābiķe-Kondrāte. Ar mirklīgu sudrabu. Mana mīla ceļ ēku ap tevi

 

 

Pavasara virpulis / Springtime Circling

2017
Latviešu un angļu valodā
Sastādītāji: Ingmāra Balode, Kristaps Vecgrāvis
Atdzejotāji: Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs, Aina Kraujiete, Jānis Krēsliņš, Aivars Maizītis, Kristaps Vecgrāvis, Viktors Kalniņš
Redaktors: Jānis Elsbergs. Dizains: Anna Aizsilniece
288 lpp., mīkstie vāki, ISBN 978-9934-565-15-1
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

Pastāsti tālāk: