Menu

Orbīta

Aiga Dzalbe, Ilva Skulte

Tekstgrupa “Orbīta” (“Орбита”) izveidojusies 1999. gadā, apvienojoties krievu valodā rakstošajiem Rīgas dzejniekiem Artūram Puntem, Semjonam Haņinam, Sergejam Timofejevam, Žoržam Uaļļikam un Vladimiram Svetlovam. Laika gaitā pulcējot ap sevi arī citu mākslas jomu pārstāvjus, tā izveidojusies par dzejnieku, mākslinieku, mūziķu, fotogrāfu un mediju mākslinieku apvienību, kas ar savu daudzveidīgo radošo darbību ieņem nozīmīgu vietu Latvijas laikmetīgās mākslas kopainā, veidojot performances un mākslas instalācijas, kā arī izdodot bilingvālu literatūru, rakstu krājumus, fotogrāmatas un pētniecisko literatūru un veidojot veiksmīgu sadarbību starp krievvalodīgajiem un latviešu dzejniekiem un māksliniekiem.

 

 

Grāmata ir mēģinājums aptvert grupas mākslinieku radošos meklējumus savdabīgā vārdnīcas formā, veidojot šķirkļus, kuros tie aplūkoti no dažādiem aspektiem. Visi šķirkļi sākas ar burtu “M”, kuru kā simbolu piesaka uz grāmatas vāka redzamais kadrs no Sergeja Timofejeva 2007. gadā tapušā videodarba “Viena burta dzejolis”. “M” piedāvā dažādas asociācijas un lasījuma iespējas. Visupirms to var saistīt ar romiešu ciparu, kas apzīmē tūkstoš gadu laika nogriezni – millennium –, kura noslēgums, kā raksta grāmatas autores, “sabiedrībā radīja satraukumu, patosu un mudināja iztēloties un atrast jaunus ceļus, pārkāpjot konceptuālās robežas, izmantojot jaunos tehniskos līdzekļus, domājot citādi un nelolojot ilūzijas,” un dzīvot līdzi pārmaiņām, “fiksējot notikumu jēgu un savu pozīciju visnegaidītākajās metaforās – dažādos materiālos, modalitātēs, medijos”. “Orbīta” kā šī laika strāvojumu auglis tiekusies radīt jaunu dzeju, kas pastāv zonā starp vārda un vizuālo mākslu un tādējādi spēj labāk izteikt pašu dzejnieku dažādo identitāti un pieredzi.

 

“Šķirkļu” izklāstā autorteksts mijas ar intervijām ar grupas pārstāvjiem – Sergeju Timofejevu, Vladimiru Svetlovu, Artūru Punti un Aleksandru Zapoļu (literārais pseidonīms Semjons Haņins).

Sērijas “Studijas bibliotēka” izdevumi sniedz ieskatu Latvijas laikmetīgās mākslas ainā 20. gadsimta nogalē un 21. gadsimtā. Grāmatas ietver pamattekstu, interviju, reprodukciju izlasi, kā arī pilnu teksta tulkojumu angļu valodā. Sērija aizsākta 2008. gadā, un tajā iznākušas 16 grāmatas.

 

LR3/Klasika. Pasāža. Ilvas Skultes un Aigas Dzalbes pētījums “Orbīta”. Ievas Lejasmeijeres saruna ar grāmatas autorēm
LR1. Augstāk par zemi. Iznākusi grāmata par mākslinieku apvienību “Orbīta”. Andas Buševicas saruna ar Aigu Dzalbi un Ilvu Skulti

Orbīta

2018
Sērijas redaktore: Dace Krecere-Vule
Literārā redaktore: Guna Pence
Tulkotāja angļu valodā: Marianna Auliciema
Angļu teksta korektore: Iveta Boiko
Dizains: Dita Pence
Attēlu apstrāde: Jānis Veiss
Fotogrāfi: Laura Brokāne, Elīna Dūce, Didzis Grodzs, Toms Harjo, Reinis Hofmanis, Vladimirs Leibgams, Margarita Ogoļceva, Andris Priedīte, Gatis Rozenfelds, Līva Rutmane, Otto Strazds, Vladimirs Svetlovs, Anna Volkova
132 lpp., pusmīkstais sējums, ISBN 978-9934-565-51-9
Atbalsta: fonds “Mākslai vajag telpu”, Valsts kultūrkapitāla fonds

Pastāsti tālāk: