Menu

“Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”

Guntars Prānis

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora profesora Guntara Prāņa monogrāfija ir izcils notikums Latvijas mūzikas vēstures pētniecībā, jo sniedz unikālu un līdz šim plašāk nezināmu informāciju par senākajām Latvijas mūzikas vēstures lappusēm – gregorisko korāli 15. gadsimta Rīgā. Gregoriskie dziedājumi ir pirmais repertuārs mūzikas vēsturē, kas dokumentēts rakstiski un tādējādi šodien tiek uzskatīts profesionālās mūzikas sākumu Eiropā. Arī Latvijā senākā mūzikas vēstures liecība ir gregorisko dziedājumu pieraksti, kas atrodami Latvijas vēsturei nozīmīgajā liturģiskajā grāmatā – Rīgas misālē (Missale Rigense), kura dokumentē dievkalpojumu dzīvi Rīgas Domā 15. gadsimta otrajā pusē, apliecinot, ka viduslaiku Rīgas kultūras norises ir bijušas cieši saistītas ar Eiropas mūzikas kultūras un reliģiskās dzīves apriti.

 

Pētījuma pamatā ir Guntara Prāņa doktora disertācija, kas izstrādāta un ar izcilību aizstāvēta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī ilggadējs mūziķa un pedagoga praktiķa darbs ar gregorisko korāli. Viena no monogrāfijas recenzentēm, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatas nodaļas vadītāja Aija Taimiņa, raksta:

“Tā ir grāmata par grāmatu, bet vēl jo vairāk – par mūziku, par garīgo un laicīgo kultūru Rīgā. Rīgas misāle ir unikāls manuskripts, viduslaiku rudens jeb vēlo viduslaiku fenomens, kultūrvēsturiska un sakrāla relikvija, faktiski vienīgais autentiskais Rīgas baznīcas vēstures un liturģijas avots, kas saglabājies pēc reformācijas.

Monogrāfija liecina par augstas kvalitātes pētnieka spējām un neatlaidīgu darbu, par komplicētu, bet ar pārsteidzošiem panākumiem rezultējušos mazzināmu avotu apzināšanas procesu. Tā sniedz iespēju reflektēt par kanona un spēles, par normētu likumu un radošā gara saspēli, par sekulārā un sakrālā, par individuālā, lokālā, neformālā izpausmēm Rīgas viduslaiku kultūrā”.

 

Vairāk par grāmatu:

100 g kultūras. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā
Pa ceļam ar Klasiku. Guntars Prānis: Dziedātāji viduslaiku Rīgā bija apveltīti ar īpašu temperamentu
KDi. Gandarījums virs ūdenskrituma. Muzikoloģes Ineses Lūsiņas saruna ar Guntaru Prāni
LR1. Kultūras Rondo. Saruna ar grāmatas autoru Guntaru Prāni un zinātnisko redaktoru Andri Levānu

 

“Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā”

2018
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Zinātniskais redaktors: Andris Levāns
Latviešu teksta literārā redaktore: Ināra Stašulāne
Tulkotāji angļu valodā: Amanda Jātniece, Guntars Prānis
Angļu teksta korektors: Džefs Tomasons
Nošu datorsalikums: Līga Pētersone
Dizains: Inese Hofmane
352 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9934-565-55-7

Pastāsti tālāk: