Menu

Māksla un politiskie konteksti

Sastādītāja Daina Lāce

12. Borisa Vipera piemiņas lasījumu zinātnisko tekstu krājums ir piektais izdevums sērijā „Materiāli Latvijas mākslas vēsturei”.

Apjomīgajā zinātniskajā publikācijā apkopoti 13 autoru teksti, kuru tematika iekļaujas piecu gadsimtu hronoloģiskajās robežās un sniedz jaunu, līdz šim nepublicētu informāciju, kas nepieciešama kultūras mantojuma nozares speciālistiem, mākslas un arhitektūras vēstures studentiem un citiem kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistītiem cilvēkiem.

Rakstu krājums tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtu.

Māksla un politiskie konteksti

2006
Latviešu valodā ar kopsavilkumiem angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
196 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-729-87-7

Pastāsti tālāk: