Menu

Lietus pār kanālu e

Jānis Hvoinskis

Šis ir Jāņa Hvoinska, tagad liepājnieka, pirmais izdotais dzejoļu krājums.

„Ir svarīgi ieraudzīt savu darbu publicētu. Bet tā tomēr ir liela uzdrīkstēšanās — rādīt citiem to, kas tevī mitis un ko tu esi atklājis. Ir tādas kā bailes — tas ir tikpat kā izģērbties kailam un iziet publikā. Domāju, ka dzeja darbojas savādāk tad, kad ir iespiesta. Tur vairs nevar suģestēt ar balsi, kā tas ir, klausoties dzejas lasījumā.”
(no intervijas ar autoru laikrakstā „Kurzemes vārds”, 23.04.2008)

 

„Redzēt miglā zirgus. Klusītēm jūrā,
nepiepildāma ilgošanās aizvest tevi līdz melnam spīdīgam augumam,
pieskarties sajust siltumu. Zirga nav,
tikai tu… otrā pusē.”

Jānis Hvoinskis

 

Lietus pār kanālu e

2009
Redaktors: Jānis Rokpelnis. Māksliniece: Inga Ģibiete
80 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9984-807-47-8

Pastāsti tālāk: