Menu

Lībiešu dzīve

Albuma „Lībiešu dzīve” izdošana ir noslēgums ceļam 70 gadu garumā. Tas aizsākās Pizes skolā 1937. –1939. gadā, kad Pēteris Dambergs un viņa audzēkņi gatavoja dāvanu radu tautai igauņiem. Tas turpinājās Tartu, kur albumu pēc Otrā pasaules kara no sadedzināšanas izglāba toreizējais 10. nepilnās vidusskolas direktors Kārels Kotsars. Līdz pirms diviem gadiem to no Kotsara meitas rokām atkal kā dāvanu saņēma Tartu universitātes profesors Tīts Reins Vītso. Vēlēdamies, lai liecība par lībiešu dzīvi neietu zudībā, profesors to nodeva Lībiešu kultūras centram faksimila izdošanai.

 

Lībiešu dzīve

2007
Latviešu, lībiešu un angļu valodā
Tekstu autore: Renāte Blumberga. Māksliniece: Zane Ernštreite
Tulkotājs lībiešu valodā: Valsts Ernštreits. Tulkotāja angļu valodā: Ieva Ernštreite
Literārā redaktore: Gundega Blumberga. Lībiešu valodas redaktors: Tīts Reins Vītso. Angļu valodas redaktore: Iveta Boiko
Fotogrāfs: Kaspars Goba
ISBN 978-9984-807-01-0

Pastāsti tālāk: