Menu

Le moderne classique: La peinture lettone au debut du XXme siecle

Sastādītāja Dace Lamberga

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas ilgu gadu pētījums par latviešu mākslas avangarda vērtībām. Tas sniedz plašu un izsmeļošu ieskatu Eiropas perifērās zonas — jaunās Latvijas valsts — ļoti aktīvās jaunās mākslinieku paaudzes veidotajā klasiskā modernisma mantojumā.

Izdevums izdots franču un latviešu valodā (divas atsevišķas grāmatas)

Le moderne classique: La peinture lettone au debut du XXme siecle

2005
Franču valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Ģirts Muižnieks
272 lpp., ISBN 9984-729-67-2

Pastāsti tālāk: