Menu

Latvijas mākslas vēsture IV

1890-1915

“Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā 2012.-2013. gada mijā iecerētā vispārējās Latvijas mākslas vēstures projekta īstenošanu ievada IV sējums, kas aptver 19. gs. beigas un 20. gs. sākumu (1890-1915). Atkāpi no lineārās hronoloģijas sējumu sagatavošanas secībā pamato ne tikai autoru vēlme vispirms aplūkot kanoniski aprobētu Latvijas mākslas pacēluma periodu, bet arī nepieciešamība papildināt tieši šo Latvijas kultūras ļaudīm šķietami labi zināmo vietējās mākslas vēstures nogriezni ar jaunākajos pētījumos gūto informāciju un atziņām, kas rastas artefaktu un to radīšanas apstākļu interpretācijā.” Eduards Kļaviņš

Latvijas mākslas vēsture IV

2014
Latviešu valodā
Sastādītājs un zinātniskais redaktors: Eduards Kļaviņš
Autori: Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Silvija Grosa, Valdis Villerušs
Māksliniece: Ieva Vīriņa
Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmija un
Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds
640 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9934-8471-2-7

Pastāsti tālāk: