Menu

Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas meistardarbnīca: 1924–1944

Rūta Rinka

Katalogs izdots, atzīmējot Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras 80. gadskārtu. Tajā iekļauts dekoratīvi lietišķās mākslas raksturojums 20. gs. 20.–30. gados Latvijā un pasaulē, darbnīcas ilggadējā vadītāja Rūdolfa Pelšes personības un daiļrades apraksts, kā arī plašākam interesentu lokam neapzināts un neizvērtēts materiāls par atsevišķu keramiķu radošo mantojumu.

Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas meistardarbnīca: 1924–1944

2004
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Guntars Sietiņš
Redaktore: Ieva Astahovska. Tulkotāja angļu valodā: Kristiāna Ābele.
120 lpp., puscietais sējums, ISBN 9984-729-52-4

Pastāsti tālāk: