Menu

Latvijas māksla tuvplānos

Sastādītāja Kristiāna Ābele

Rakstu krājumā iekļauti 14 referāti, kas nolasīti Borisa Vipera piemiņas lasījumu septītajā konferencē (1999). Katrs no tiem veltīts kādam Latvijas mākslas, arhitektūras vai mākslas teorijas tuvplānam. Krājumā ietverto tēmu laika amplitūda ir no 3. gadu tūkstoša p. m. ē. līdz 20. gs. 70. gadiem.

Rakstu krājums tapis sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtu.

Latvijas māksla tuvplānos

2003
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
162 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-729-35-4

Pastāsti tālāk: