Menu

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā

Sastādītāja Silvija Grosa

Rakstu krājums sagatavots, balstoties uz izcilā mākslas zinātnieka Borisa Vipera piemiņas konferences materiāliem (1997). Rakstos Latvijas mākslas dažādas izpausmes skatītas starptautisku parādību kontekstā. Autori ir savas nozares speciālisti.

Rakstu krājums izdots sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā

2000
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
196 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-9472-2-X

Pastāsti tālāk: