Menu

Latvija – Beļģija

Sastādītāja Aija Brasliņa

Izdevums „Latvija — Beļģija: Mākslas sakari 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā”, reizē ar vērienīgu izstādi „Iespaidi un paralēles” Mākslas muzeja „Rīgas Biržā”, iepazīstina ar 20. gadsimta pirmās puses beļģu un latviešu glezniecību.

Abu kolekciju darbi rosina meklēt krustpunktus un paralēles Latvijas un Beļģijas mākslas vēsturē ne tikai mākslas zinātniekiem, pētniekiem, bet ikvienam izstādes vai grāmatas vērtētājam.

„20. gadsimta 20. gadu nogalē Latvijas mākslā iestrāvoja beļģu ietekme, kas pieņēmās spēkā 30. gados, izraisot „beļģu modi” vietējā glezniecībā”, stāsta grāmatas sastādītāja Aija Brasliņa.

Latviešu mākslinieku vidū galvenā figūra, nenoliedzami, ir Jānis Tīdemanis, kurš ietekmējis Kārli Padegu un vairākus citus jaunās paaudzes māksliniekus. Savukārt beļģu mākslinieku kolekciju pārstāv Izidors Opsomers (Isidore Opsomer), Albērs Savēriss (Albert Saverys), Valēriuss de Sādelērs (Valerius de Saedeleer), Albērs Servāss (Albert Servaes), Filibērs Kokss (Philibert Cockx), Luijs Biserē (Louis Buisseret), Anto Karts (Anto Carte) u. c. mākslinieki.

Projekts „Iespaidi un paralēles. Beļģu un latviešu glezniecība no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas. 20. gadsimta pirmā puse” pievēršas iepriekšējā gadsimta 20. un 30. gadu sadarbības detalizētākai izpētei, pirmo reizi beļģu un latviešu mākslas darbus parādot kopējā izstādē. Pagātnes mākslas vēstures epizode ļauj pētniekiem meklēt vienojošo un atšķirīgo, saredzēt kopsakarības, no jauna aktualizējot nepieciešamību pēc radoša starpkultūru dialoga, kura šodienas veiksmes pamatā jau ir kopējā Eiropas telpa.

Māra Lāce, LNMM direktore

 

Latvija – Beļģija

2013
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Tekstu autori: Aija Brasliņa, Ginta Gerharde-Upeniece, Daiga Upeniece, Valérie Formery, Réginé Rémon
Māksliniece: Inga Ģibiete. Literārā redaktore: Guna Pence
Tulkotājs angļu valodā: Valdis Bērziņš. Tulkotāja franču valodā: Kristīne Sniedze
Angļu valodas redaktore: Iveta Boiko. Franču valodas redaktors: Antoine Châtelet
Fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Roberts Kaniņš, Mārcis Stumbris, J. Geleyns
208 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-17-9

Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju

Pastāsti tālāk: