Menu

Kuģa žurnāls

Inese Zandere

“Kuģa žurnāls” ir Ineses Zanderes literārā dienasgrāmatā, kurā apkopotas piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules un sarunas no laika posma, kas saistīts ar žurnālu “Rīgas Laiks”. Dienasgrāmatas ieraksti datēti hronoloģiski no 1994. līdz 2007. gadam

“Kuģa žurnāls” ir literāra dienasgrāmata, kura dokumentē galvā notikušo un ārpasaules vērojumus, tās ir piezīmes par grāmatām, mūziku, izrādēm un ēdieniem, situāciju un sarunu pieraksti, ceļojumu un kara apraksti, esejas, vēstuļu fragmenti,ar dažādiem pseidonīmiem (pareizāk būtu teikt – dažādu izdomātu personu vārdā) sacerēti īsi stāstiņi. Es pieņēmu, ka esmu veselums, un meklēju šo integritāti sevis fragmentos un lomās, lai parādītos tāda dzīves trajektorija, kas ļautu man kaut ko saprast. Cilvēka nav, kamēr par viņa dzīvi nav izstāstīts stāsts. Bez šaubām, tas bija ļoti subjektīvs mērķis. No visa, kas šādos literāri veidotos dzīves pierakstos varētu tikt ievietots, te ir iekļuvis personiskākais. Piemēram, “Rīgas Laiks” ir veselums un nav sadalāms, tomēr ne viss “Rīgas Laiks” esmu es – un šis nav stāsts par žurnālu. Pierakstu datumi ir vairāk vai mazāk autentiski. Es gāju pa savām pēdām un mēģināju saprast, ko esmu domājusi, kas man bijis svarīgi. Tas, kas izveidojies, nav mana dzīve, bet stāsts, un stāstam ir sava patiesība.

Inese Zandere

Grāmatā ietvertais posms ir Ineses Zanderes laiks “Rīgas Laikā”, tomēr ne visi publicētie teksti tapuši žurnālam. “Kuģa žurnālā” lasītāji atradīs gan pirmpublicējumus, gan tekstus, kas publicēti “Rīgas Laikā”, gan arī tekstus, kas tikuši publicēti ar citu vārdu.

Fragmentus no grāmatas lasiet interneta žurnālā Punctum, kā arī klausieties raidījuma “Radio mazā lasītava” ierakstā.

Vairāk par:
Ineses Zanderes draugi kopīgi lasa viņas dienasgrāmatu “Kuģa žurnāls” (Kultūras Rondo)
Pauls Bankovskis. Un kuģi peld
Aivars Eipurs. Un kuģis peld

 

 

 

 

Kuģa žurnāls

2016
Latviešu valodā
Redaktore: Maima Grīnberga. Māksliniece: Dita Pence
480 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-72-8

Pastāsti tālāk: