Menu

Kubisms Latvijas mākslā

Sastādītāja Dace Lamberga

Vienotā krājumā pirmo reizi apkopoti raksti un attēli par kubismu Latvijas mākslā, kas ir tās nozīmīgākā parādība novitāšu meklējumos 20. gs. pirmajā trešdaļā. Katalogs īpaši vērtīgs ar to, ka sniedz visu ar šo virzienu saistīto mākslinieku biogrāfijas un visu zināmo tajā ieskaitāmo darbu reprodukcijas

Kubisms Latvijas mākslā

2002
Tekstu autori: Māra Lāce, Dace Lamberga, Laila Bremše, Zigurds Konstants
Mākslinieks: Ģirts Muižnieks
140 lpp., ISBN 9984-729-15-X

Pastāsti tālāk: