Menu

Konceptuālisms Latvijā: Domāšanas priekšnosacījumi

Jānis Taurens

Jāņa Taurena grāmata ir pirmais tik vērienīgs pētījums par konceptuālismu Latvijas mākslā. “Tajā vizuālās mākslas, filozofijas un literatūras jomas pārlūkotas ar neierastu platleņķa tvērumu un pētniecisku, izglītojošu un personiski motivētu azartu”, tā mākslas zinātniece Stella Pelše.

Grāmatas divas daļas piedāvā izsekot gan Rietumu konceptuālisma peripetijām, gan pievērsties Latvijas situācijas analīzei, kas, kā norāda Stella Pelše, ir “izdevuma intriģējošais pamatfokuss.

Vai Latvijā bija (ir) konceptuālisms? Vai universālās mērauklas ir gana autoritatīvas lokālās pieredzes leģitimizēšanai, vai vietējā specifika varbūt var mainīt pašus priekšstatus par kanoniskiem mākslas virzieniem? Parādību atlase un slēdzieni pašsaprotami nepretendē uz visaptverošu patiesību, paužot autora konkrēto redzējumu, kam var prognozēt diskusijas rosinošu rezonansi Latvijas kultūrtelpā”.

Konceptuālisms Latvijā

Pats autors raksta, ka “konceptuālisms Latvijas mākslā”, nav pašsaprotams apzīmējums, drīzāk jau problēma jeb jautājums. Turklāt atbilde šajā gadījumā nav vienkāršs apgalvojuma vai nolieguma teikums, bet gan līdzinās “mākslas grāmatvedības dokumentiem”.

Rakstot man bija svarīgi ne tik daudz atsevišķi spriedumi vai domu gājieni, kur kāds var saskatīt arī zināmas nekonsekvences, cik jēgpilnas domāšanas iespējamības iezīmēšana, un jēga, kā zināms, ir plašāks jēdziens par patiesību.

Jānis Taurens

 

Jānis Taurens raksta par filozofiju, estētiku, laikmetīgo mākslu un arhitektūru. Studējis arhitektūru Rīgas Politehniskajā universitātē (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) un filozofiju Latvijas Universitātē, kur 2005. gadā ieguvis doktora grādu filozofijā. Kopš 2006. gada asociētais profesors Latvijas Mākslas akadēmijā.

Konceptuālisms Latvijā: Domāšanas priekšnosacījumi

2014
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Mākslinieki: Twenty Fingers
320 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-32-2

Grāmata izdota ar SIA "Alfor", Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS "Antalis",
kim? un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra atbalstu

Pastāsti tālāk: