Menu

Koka Rīga

Rakstu krājums veltīts mazpazīstamai un izzūdošai Rīgas vēstures daļai, būtiskam pilsētas kultūras mantojumam — koka apbūvei, kas, pateicoties negaidīti lielam joprojām saglabāto ēku skaitam, veido vienu no pārsteidzošākiem, īpatnākiem Rīgas vaibstiem. Grāmatā publicēts bagātīgs attēlu klāsts, ko veido gan mūsdienu vides fiksējumi, gan arhīvu glabātas vizuālas liecības, liela daļa no kurām ieraugāmas pirmo reizi.

Atsevišķi izdota grāmata angļu valodā.

Koka Rīga

2001
Latviešu valodā
Tekstu autori: Nils Ālbergs, Pēteris Blūms, Ilmārs Dirveiks, Vija Strupule, Arturs Lapiņš, Juris Zviedrāns
Mākslinieks: Juris Petraškevičs. Literārā redaktore: Māra Ņikitina
Fotogrāfi: Georgijs Jemeļjānovs, Ainārs Meiers, Andris Biedriņš, Ilmārs Dirveiks, Armands Lācis, Marika Vanaga, Juris Zviedrāns
244 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-05-2

Pastāsti tālāk: