Menu

Kārlis Brencēns

Marita Bērziņa

Monogrāfija veltīta Kārlim Brencēnam — akvarelistam, vitrāžistam, glezniecības tehniku pētniekam un pedagogam — nozīmīgai personībai latviešu XX gs. pirmās puses tēlotājas mākslas dzīvē. Līdz šim vienīgā informācija par šo mākslinieku bija atrodama atsevišķos mākslas vēstures, enciklopēdiska rakstura un periodiskajos izdevumos.

Mākslas zinātnieces Maritas Bērziņas sagatavotajā monogrāfijā ir iekļauts plašs ievadteksts ar mākslinieka dzīves gājumu un viņa daiļrades vērtējumu, Kārļa Brencēna skolnieku atmiņas, mākslinieka nozīmīgākie dzīves dati, izstāžu darbība un bibliogrāfija, apkopota informācija par visām zināmajām mākslinieka darbu kolekcijām. Grāmatu papildina bagātīgs vizuālo materiālu klāsts — darbu reprodukcijas un dokumentālas fotogrāfijas —, kā arī teksts kopsavilkums angļu valodā.

 

Kārlis Brencēns

2008
Latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā
Māksliniece: Zane Ernštreite
231 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9984-807-27-0

Pastāsti tālāk: