Menu

Japāņu modinātāja šonakts

Ģirts Koknēvičs

Ģirta Koknēviča dzeja ir viņa paša tiešā runa pasaulē un par pasauli. Skaudri patiesa un mīlestības pilna. Dzeja, ko neiespaido dzejas procesu straumes, tendences un modes vēji un kuru tās autors ir pārvērtis dziesmās un arī pats izdziedājis.

Japāņu modinātāja šonakts

2005
Māksliniece: Zane Ernštreite
69 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-71-0

Pastāsti tālāk: