Menu

Īra Rozentāle

Gleznotājas Īras Rozentāles darbu katalogs.

Tāpēc, ka es dievinu glezniecību, – tāds varētu būt grāmatas autores un gleznotājas Īras Rozentāles vēstījums ikvienam, kas paņemtu rokās viņas sarūpēto un veidoto attēlu un tekstu krājumu.

Rita Šmagre-Žīgure

 IraRozentaleAtverums1

“Katram cilvēkam dzīvē pienāk brīdis, kad ir vēlme atskatīties uz paveikto. Gleznotājs šajā nolūkā var iekārtot ļoti plašu izstādi, bet to var darīt arī savādāk,” tā Īra Rozentāle.

Īra Rozentāle ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, studējot doktorantūrā, apceļo Eiropas mākslas metropoles, rīko izstādes Latvijā un pasaulē. Īras Rozentāles darbi atrodami muzeju, galeriju un privātajās kolekcijās. Māksliniece konsekventi pievērsusies abstraktajai mākslai un dēvēta par abstraktās formas meistari ar izkoptu krāsas un faktūras valodu.

 IraRozentaleAtverums3

Kataloga tekstu autori ir Īra Rozentāle, Rita Šmagre-Žīgure. Dizaina aurtore Inese Hofmane. Grāmatā apkopoti mākslinieces darbi no pašiem pirmajiem līdz 2017. gadā tapušajiem. Izdevumu papildina tekstu tulkojums angļu valodā, mākslinieces CV un darbu saraksts, kā arī bibliogrāfija.

IraRozentaleAtverums2

 

 

Īra Rozentāle

2018
Latviešu un angļu valodā
Teksts: Īra Rozentāle, Rita Šmagre-Žīgure
Literārā redaktore: Cilda Redliha
Tulkotāja angļu valodā: Terēze Svilāne. Angļu teksta korektore: Iveta Boiko.
Dizains: Inese Hofmane
344 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9934-565-18-2
Atbalsta: SIA “Alfor”, “SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija”, nodibinājums “Jaunrades fonds”, biedrība “Laikmets”

Pastāsti tālāk: