Menu

Ilze Avotiņa

20. gs. 70. gadu beigās Latvijas mākslā spoži ienākušās Ilzes Avotiņas glezniecība nenoliedzami ir interesants 19.-20. gs. mijas Rietumu mākslas virzienu sintēzes un pārveidošanas paraugs. Lai arī vispārējās mākslas vēstures kontekstā itin viss šķiet jau redzēts, tomēr nekas nav redzēts tieši šādos salikumos, akcentējumos un interpretācijās.

Mākslinieces personālizstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā katalogs ir pirmais apjomīgais mākslinieces daiļrades apkopojums.

Ilze Avotiņa

2004
Latviešu un angļu valodā
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
Tekstu autori: Stella Pelše, Anita Vanaga. Literārā redaktore: Māra Ņikitina.
Tulkotājs angļu valodā: Valdis Bērziņš. Angļu teksta redaktore: Iveta Boiko
72 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-729-48-6
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

Pastāsti tālāk: