Menu

Fovisma atksaņas: latviešu glezniecība 1910–1980

Sastādītāja Dace Lamberga

Katalogs „Fovisma atskaņas: Latviešu glezniecība 1910–1980” veltīts šī stila atskaņām latviešu mākslā.

Spilgtākā liecība latviešu mākslinieku gleznieciskajiem meklējumiem fovisma virzienā rodama Ģederta Eliasa darbos, taču izstādes katalogā atspoguļotas stila atskaņas latviešu glezniecībā visa 20. gs. garumā. Skatītājam būs interesanti meklēt un atrast fovisma ietekmi Jāzepa Grosvalda, Leo Svempa, Džemmas Skulmes, Induļa Zariņa un citu mūsdienu mākslinieku gleznās.

Katalogs izdots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju festivāla „Francijas pavasaris” ietvaros.

Fovisma atksaņas: latviešu glezniecība 1910–1980

2007
Latviešu un franču valodā
Tekstu autori: Dace Lamberga, Māra Lāce. Mākslinieks: Juris Petraškevičs
104 lpp., ISBN 978-9984-729-97-8

Pastāsti tālāk: