Menu

Ēnu aleja

Zigmunds Skujiņš

Zigmunda Skujiņa 90 gadu jubilejā izdodam rakstnieka garstāstu “Ēnu aleja”, kurā attēlota Rīga 20. gadsimta 20.–50. gados. Stāstā darbojas iespiedēji, cinkogrāfi, mākslinieki, dzejnieki.

Stāsts “Ēnu aleja” pirmo reizi tika izdots 2003. gadā, “Neputna” izdevums ir autora papildināts.

Ēnu aleja

2016
Latviešu valodā
Dizains: Anta Pence. Literārā redaktore: Antra Bula
144 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-565-04-5

Pastāsti tālāk: