Menu

elementi / 分身

Reinis Runcis

“elementi / 分身” ir Reiņa Runča otrais dzejoļu krājums, tajā dzeja lasāma latviešu un japāņu valodā. Vizuāli krājumu papildina japāņu mākslinieces Mami Nišijamas ilustrācijas.

“Reiņa Runča dzeja ir dabiski, netēloti vīrišķīga. Tā ir garīgi stipra un garīgi maiga. Bez uzspēlēta huligānisma vai mīlīga saldenuma. Tās spēks spēcina, nevis sadragā lasītāju,”

krājumu raksturo dzejnieks Jānis Rokpelnis, arī šī krājuma redaktors. Rokpelnis norāda uz Reiņa acīmredzamo māksliniecisko izaugsmi, salīdzinot ar pirmo krājumu. “Reinis ir ieguvis vārda mākslas profesionāļa kvalitāti, turklāt uz jaunākās dzeja fona viņš atšķiras ar spēcīgo enerģiju, lielu spēku, kas iemiesots dzejā”.

Reinis Runcis stāsta, ka krājuma pamatdoma ir pretstati. “Es vēlējos savienot šīs radikāli atšķirīgās – Rietumu un Austrumu – dzīves uztveres vienā grāmatā un paskatīties, kas no tā sanāks. Savienot sievišķo un vīrišķo, abstrakto un loģisko, Austrumus un Rietumus, spēku un vājumu, būt pēc iespējas tālāk no labs un slikts, pareizs un nepareizs.” Rezultātā tapis šis krājums – Reiņa kopdarbs ar japāņu mākslinieci Mami Nišijamu, kuras darbi precīzi atbilst Reiņa domai.

Visa pamatā ir minimālisms vizuālajā un tekstuālajā formā, bet maksimālisms emocijās.

Reinis Runcis

Reinis Runcis (dz.1974) sevi dēvē par dzejnieku “piespiedu kārtā”. Pēc traģiska negadījuma pirms divpadsmit gadiem Reinis ir kustībās ierobežots. Atgūstot spēju daļēji kustināt plaukstu, Reinis sāka pierakstīt savas domas, novērojumus, sajūtas, kā rezultāts ir dzejnieka divi krājumi “Healja” (Neputns, 2011) un “elementi / 分身” (Neputns, 2014).

Vairāk par:
Latvijas Radio 3 “Grāmatu stāsti
Satori.lv saruna ar Reini Runci

elementi / 分身

2014
Redaktors: Jānis Rokpelnis
Tulkojums japāņu valodā Ayumi Kurosawa
Ilustrācijas: Mami Nishiyama. Dizains: Inga Ģibiete
Mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-46-9
Atbalsta: Jānis Šipkēvics juniors, Nils Ušakovs, AS "Antalis", SIA "Jelgavas tipogrāfija", "Cafe Dali"

Pastāsti tālāk: