Menu

Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte

Jana Kukaine

Mākslas kritiķe, feministe Jana Kukaine grāmatā pēta to, kā mūsdienu sabiedrībā tiek konstruēts mātišķības un sievietes jēdziens.

Grāmatā esmu ceļojusi pa sievietes ķermeni, īpašu uzmanību veltot mātišķības iezīmētām teritorijām. Seksualitāte, menstruācijas, grūtniecība, dzemdības, laktācija ir dažas no tēmām, kuras esmu šķetinājusi, mēģinot nolobīt aizspriedumus, mītu uzslāņojumus un romantiskus izskaistinājumus. Atsedzot mātišķības ideoloģijas formas, esmu meklējusi nevis iedomāto vai leģitīmo, bet reālo mātišķības pieredzi, lai cik daudzpusīga un pretrunīga tā būtu. “Daiļajās mātēs” es oponēju klasiskās Rietumu filozofijas subjekta koncepcijai, kas par cilvēka “es” runā galvenokārt kā par kaut ko garīgu un nemateriālu. Esmu pārliecināta, ka ķermeņa pieredze ir neatņemama subjektivitātes daļa, tāpēc mātišķību skatu kā ne tikai garīgu, bet arī ķermenisku praksi. Mani darba instrumenti ir feministiskā teorija un mūsdienu (galvenokārt Latvijas) laikmetīgā māksla, kas savā māksliniecisko pētījumu lokā ietver ar mātišķību saistītus jautājumus. Visbeidzot, jāatzīst, ka nozīmīgu artavu grāmatas sarakstīšanai sniegusi arī mana personīgā pieredze un Latvijas sabiedrības vērojumi.

Jana Kukaine

Jana Kukaine ir mākslas kritiķe, feministe, māte un sieva. Dzimusi Krāslavā, studējusi filozofiju Latvijas Universitātē un kultūras teoriju Māstrihtā. Raksta par laikmetīgo mākslu.

Fragments no grāmatas otrās nodaļas “Jaunavas krūtis: ķermenis un seksualitāte” (punctummagazine.lv).

Vairāk par:
Punctummagazine.lv: Ķermeņa turpinājums. Saruna ar Janu Kukaini
Punctummagazine.lv: Ilze Andersone. Daile un aktualitāte
Satori.lv: Jana Kukaine. Sievietēm nav jāklausa vīrieši (video)
Satori.lv: Anna Žabicka. Mana miesa, mana pieredze
LSM.lv: Māra Rozenberga. Grāmata «Daiļās mātes» izaicina stereotipiskos priekšstatus par mātišķību Rietumu kultūrā
Diena.lv: Undīne Adamaite. Dienišķā teorija un biezenis
Bron-Hīts: Saruna ar Janu Kukaini
Monopols: Saruna ar Janu Kukaini
Augstāk par zemi: Kā mainās sieviete, kļūstot par māti

 

 

 

Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte

2016
Latviešu valodā
Zinātniskā redaktore: Sandra Meškova. Redaktors: Arturs Hansons
Dizains un makets: Ingrīda Pičukāne
240 lpp., mīkstais sējums, ISBN 978-9934-512-97-1
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, AS "Antalis"

Pastāsti tālāk: