Menu

Bruno Vasiļevskis

Sastādītāja Helēna Demakova

1989. gadā Bruno Vasiļevskis publicēja lakonisku „kredo”: mākslā, tāpat kā zinātnē, neko nevar izdomāt, var tikai atklāt. Vasiļevska atklājumi sākās 60. gadu sākumā kā pašsaprotams protests pret lokālo nedaudz modernizēto socreālismu, bet arī pret subjektīvo ekspresionismu un tālaika vēlīnā modernisma formālajām izpausmēm.

Bruno Vasiļevskis (..) nāk ar jaunu pasaules redzējumu un vienlaicīgi ar jaunu mākslas formu. Vairāk mākslā sasniegt nav iespējams.

Imants Lancmanis, mākslas zinātnieks

Bruno Vasiļevskis

2005
Latviešu un angļu valodā
Tekstu autori: Imants Lancmanis, Eduards Kļaviņš
Māksliniece: Katrīna Vasiļevska. Literārā redaktore: Māra Ņikitina
Tulkotāji angļu valodā: Andris Mellakauls, Valdis Bērziņš. Angļu valodas redaktore: Iveta Boiko
Fotogrāfs: Jānis Buls
96 lpp., cietais sējums, ISBN 9984-729-63-X

Pastāsti tālāk: