Menu

Aleksejs Naumovs

Sastādītāja Antra Priede-Krievkalne

Alekseja Naumova darbu albums.

Man ir sajūta, ka gleznojot viņš smaida. Viņa mākslas pievienotā vērtība ir virtuozs gleznotprieks un milzu raibā, krāsainā un dažādā pasaule, satverta viena temperamentīga mākslinieka kataloģizēšanas mānijā. Mūsdienu māksla atkal ir apmetusi savu loku – konceptuālisti sešdesmitajos gados kārtoja ciparus, vārdus, apjomus, bet liels šodienas glezniecības atzars kārto iespaidus un vietas, tādējādi samērojot savu lokālo un globālo identitāti. Naumovs parāda, ka pasaule ir liela, taču tā nav bezgalīga. Tā ir pietuvojusies visā tās pilnībā katram Rietumu cilvēkam. Par pasauli ir jārūpējas, lai kultūrainava nepazustu barbarismā, lai ainava glezniecībā nepārvērstos tikai par zaudējuma tēmu.

Helēna Demakova
Aleksejs Naumovs

Tekstu daļā lasāms Helēnas Demakovas raksts par ainavu mūsdienu glezniecībā, Austras Avotiņas raksts par krāsu Naumova glezniecībā, savukārt Antra Priede-Krievkalne plašāk pievēršas mākslinieka personībai un mākslinieciskajai darbībai.

Aleksejs Naumovs

Albumā iekļauta plaša mākslinieku darbu izlase, kurā mēģināts atklāt Naumova glezniecības metodes attīstību no ainavas meklējumu pirmsākumiem līdz šodienas atradumiem.

Aleksejs Naumov

 

 

 

 

Aleksejs Naumovs

2018
Latviešu un angļu valodā
Sastādītāja: Antra Priede-Krievkalne
Tekstu autori: Helēna Demakova, Austra Avotiņa, Antra Priede-Krievkalne
Literārā redaktore: Cilda Redliha
Tulkotājs angļu valodā: Filips Birzulis. Angļu tekstu korektore: Iveta Boiko
Dizains: Armands Zelčs. Attēlu apstrāde: Jānis Veiss
272 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9934-565-41-0
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Dina un Jānis Zuzāni

Pastāsti tālāk: