Menu

Aleksandra Beļcova

Natālija Jevsejeva

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Aleksandru Beļcovu (1892–1981).

Jaunībā atbraukusi uz Rīgu, Beļcova nodzīvoja Latvijā līdz mūža beigām, viņas daiļrade kļuva par Latvijas mākslas vēstures neatņemamu daļu, bet pati

viņa tiek saukta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm Latvijā.

Beļcovas 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē tapušie jaunreālisma ievirzes darbi pārstāv spilgtu Latvijas mākslas vēstures lappusi.

Sērija “Latvijas mākslas klasika” ir neliela izmēra grāmatas, kas ērti uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmatas ietver pilnu teksta tulkojumu angļu valodā, plašu reprodukciju klāstu, kā arī laika joslu, kurā latviešu mākslinieku dzīvi iespējams skatīt pasaules notikumu kontekstā.

Vēl sērijā “Latvijas mākslas klasika”.

Aleksandra Beļcova

2014
Latviešu un angļu valodā
Māksliniece: Anta Pence
128 lpp., mīkstais sējums ar atlokiem, ISBN 978-9934-512-42-1
120 darbu reprodukcijas; 52 dokumentāli attēli

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dina un Jānis Zuzāni

Pastāsti tālāk: