Menu

Mihails Kuzmins “Tīkli / Сети”

Samta sērija

 

Krievu dzejnieka Mihaila Kuzmina (1872–1936) pirmais dzejas krājums “Tīkli” (Сети) iznāca 1908. gadā, padarot viņu par vienu no tālaika modernās literārās vides centrālajām figūrām un nodrošinot viņam vietu krievu Sudraba laikmeta literatūras panteonā.

Atdzejojuši Einārs Pelšs un Kārlis Vērdiņš, redaktors – Jānis Elsbergs. Grāmatas priekšvārda autors – Dmitrijs Kuzmins.

***

Tu kūsti kā vasks, purpuram tekot,
Brūces — maigajā miesā, ko bultas rāva.
Kā roze sadedz un nenojaut degot,
Kāda mirdzoša gaisma tevi kļāva.
Mana asins lai kļūst par ūdeni vēsu,
Lai elpa kļūst par svaigu gaisu!
Uz viena ceļa ar tevi esmu,
Un kopīgo saiti neatraisu.
Izrauju sirdi, šai dzīvei nevajadzīgs! —
Apdziesti, aprimsti veltā un karstā!
Kaut aizliegums pārkāpts, kaut gaiss ir smacīgs:
Mēs neskarti izkāpsim skaidrajā krastā.

/Atdzejojis Einārs Pelšs/

 

 

Sadarbībā ar:

Svens Birkerts “Esejas”

 

ASV dzīvojošais rakstnieks, literatūrkritiķis un kultūras vērotājs Svens Birkerts (1951) ir sarakstījis vairākas kritiķu atzinīgi novērtētas eseju grāmatas. Šajā izlasē pārstāvētas divas – “The Other Walk” (“Otrā pastaiga”, 2011) un “Changing the Subject: Art and Attention in the Internet Age” (“Mainām tēmu. Māksla un uzmanība interneta laikmetā”, 2015) –, kas autora uztverē iezīmē digitālā laikmeta ietekmētu fokusa maiņu, “jaunas skatīšanās” sākumu.

“Marsels Prusts kaut kur rakstīja, ka mīlestība sākas ar skatīšanos, un tā ir rosinoša doma. Bet tādā gadījumā taisnība varētu būt arī pretējam apgalvojumam – ka īsta skatīšanās sākas ar mīlestību. Ir Flobēra citāts, kuru kā mantru mēdzu atkārtot rakstīšanas studentiem: “Viss kļūst interesants, ja gana ilgi uz to skaties.” Atkal atšķirības, jautājumi par prioritāti. Vai skatītā lieta kļūst interesanta, vai arī skatoties pakāpeniski atklājas tai jau piemītošais interesantums? Vai spēks ir skatāmajā objektā vai skatīšanās darbībā? Ja darbībā, tad pasaulē it viss jau ir nozīmes piesātināts un skatīšanās to vienkārši atklāj.”

 

Svens Birkerts

 

 

 

Sadarbībā ar: