Menu
Classical Modernism

Dace Lamberga “Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting”

Grāmatas “Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gs. sākumā” tulkojums angļu valodā.

Pasaules mākslas vēsturē arvien lielāku pētnieku un sabiedrības interesi izraisa 20. gs. sākuma modernās mākslas parādības. Mākslas zinātnieces Daces Lambergas ilgu gadu pētījums par latviešu mākslas avangarda vērtībām sniedz izsmeļošu ieskatu Eiropas perifērās zonas — jaunās Latvijas valsts — ļoti aktīvās jaunās mākslinieku paaudzes veidotajā klasiskā modernisma mantojumā.

Inga Gaile

Inga Gaile “Lieldienas”

Un es saku

Un es saku − treniņš,
un es saku − kā tikt tālāk,
un es saku − sacentīsimies par to,
kurš vairāk īsts,
un es saņemos,
es vingroju, es cenšos,
bet aiz loga, maigi, balti līst.

Elpa ienāk manī neprēmēta,
asinis kā siltas straumes plūst,
ieskanas un neapklust vairs melodija,
barjeras un pjedestāli grūst.

Atnāk rudens, nāvi atgādina,
krītot sniegs var sasniegt augstāko,
dzīves liesma dedzina: tur bija, bija,
velti meklē vēlāk pelnos to.

Un es saku − treniņš,
un es saku − kā tikt tālāk,
un es saku − sacentīsimies par to,
kurš vairāk īsts,
un es saņemos, es vingroju, es cenšos,
bet aiz loga smagi, balti līst.

Viss ko vēlējos, ir vienā baltā lāsē,
vienā ieelpā, kas nakti pušu plēš,
un no jauna katru melnu dienu
mūsu melodijas pārspēj vējš.