Menu

Konstantins Kavafis “Dzeja”

Pie dzejas cienītājiem ir ceļā 20. gadsimta dzejas ģēnija Konstantina Kavafja (1863–1933) tekstu kanons Dena Dimiņa tulkojumā. Par kanonu pieņemts uzskatīt 153 paša autora atzītos un publicētos dzejoļus, kā arī viņa pēdējo, 154., dzejoli “Antiohijas pievārtē”, kas nodrukāts jau pēc dzejnieka nāves.

“Konstantins Petru Kavafis ir viens no ietekmīgākajiem grieķu dzejniekiem, kuŗa ceļš pie Eiropas lasītājiem ir prasījis ilgu laiku. Viņš dzimis, dzīvojis un miris Aleksandrijā, bet kādu laiku uzturējies arī Anglijā, Konstantinopolē un Atēnās. Viņa pārsteidzošie, ironiskie un atklātie meklējumi erotikā, vēsturē un filosofijā – šajā trīsvienībā, kas bijusi klātesoša grieķu valodai un kultūrai visos laikos, – būtiski paplašinājuši dzejas izpratnes lauku.”

/Dens Dimiņš/