Menu
Senbergs

Zigurds Konstants “Gerogs Šenbergs”

Monogrāfija par mākslinieku Georgu Šenbergu (1915–1989).

“Georgs Šenbergs ir viens no savdabīgākajiem latviešu māksliniekiem, neikdienišķs pasauluztverē, domāšanā un izteiksmē, apveltīts ar neparasti spēcīgu kolorista talantu. Strādādams bez pašreklāmas un nekad par to nerūpēdamies, Georgs Šenbergs galvenokārt bija pazīstams mākslinieku un vietējo speciālistu šaurajā lokā. Būtībā viņš it kā rāvās prom no atpazīstamības, vadīdamies pēc principa: Tikai nekļūt populāram! Bailes, ka tas var traucēt Darbu darīt. Tieši tādēļ viņa glezniecību nekad nav ietekmējusi konjunktūra, aizrādījumi un citu domu diktāti. Savu radošo brīvību Georgs Šenbergs spēja iznest pilnīgi neaptraipītu cauri sociālistiskā reālisma tumsonības gadiem. Tas izraisa īpašu interesi, jo šāds precedents mūsu nesenajā mākslas vēsturē ir visai reta parādība.” (Zigurds Konstants)

Grāmatas mākslinieki: Valdis Villerušs, Inga Ģibiete

Attēls: Georgs Šenbergs “Iesācējs (Ziemas brīvdienā)”. 1970. Finieris, eļļa. LNMM kolekcija

Liāna Langa

Liāna Langa “Velēnu kleita”

Liānas Langas dzejoļu krājums.

***

met  sevi  krāsnī

sniegs gurkstēja, mēs vālējām uz dzīvi
tai kājās velteņi un kaklā jēra zvaniņš
ciet aizsalušu muti tu man teici
met sevi krāsnī tā, kā iegūst brīvi
kā ielaiž dravnieks vasku sev aiz nagiem
kā pelnu pēlī zaudē pirkstu nospiedumus
kā, pats sev garām ejot, – garāmgājējs
caur ledus vijolīšu nobruģēto speldzi

Naumovs_vaaks

Aleksejs Naumovs

Albums

“Man ir sajūta, ka gleznojot viņš smaida. Viņa mākslas pievienotā vērtība ir virtuozs gleznotprieks un milzu raibā, krāsainā un dažādā pasaule, satverta viena temperamentīga mākslinieka kataloģizēšanas mānijā. Mūsdienu māksla atkal ir apmetusi savu loku – konceptuālisti sešdesmitajos gados kārtoja ciparus, vārdus, apjomus, bet liels šodienas glezniecības atzars kārto iespaidus un vietas, tādējādi samērojot savu lokālo un globālo identitāti. Naumovs parāda, ka pasaule ir liela, taču tā nav bezgalīga. Tā ir pietuvojusies visā tās pilnībā katram Rietumu cilvēkam. Par pasauli ir jārūpējas, lai kultūrainava nepazustu barbarismā, lai ainava glezniecībā nepārvērstos tikai par zaudējuma tēmu.” (Helēna Demakova)

Sastādītāja: Antra Priede-Krievkalne
Tekstu autori: Helēna Demakova, Austra Avotiņa, Antra Priede-Krievkalne
Dizains: Armands Zelčs

Sadarbībā ar:

MVT_logo_FINAL

Hilda Vīka

Valda Knāviņa “Hilda Vīka”

Sērija “Latvijas mākslas klasika”

“Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas (1893–1963) daiļrade, kurā naivā dabiskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un tēli. Mākslinieces radošais mantojums ir visai plašs: melnbaltie, filigrāni izstrādātie zīmējumi un smalkie, daudzkrāsainie akvareļi, īpatnēji stilizētie ainavu, portretu un aktu gleznojumi. Viņa rakstīja arī dzejoļus, stāstus un romānus, kurus pati ilustrēja. Hildas Vīkas mākslu aizvien uztver pretrunīgi – daudzi to apbrīno un cildina, citi nonievā, daži cenšas to “atšifrēt”, meklējot līdzības tālaika Eiropas un latviešu mākslā.” (Valda Knāviņa)

Attēls: Hilda Vīka “Vējā”. 20. gs. 30. gadu beigas. Papīrs, akvarelis. LNMM

Sērijas dizains: Anta Pence