Menu

Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā

 

Gregoriskais korālis kā kultūrvēsturisks fenomens ieņem unikālu vietu pasaules mūzikas vēsturē. Pēdējās desmitgadēs ir notikusi tā strauja un intensīva renesanse, kas vēl joprojām turpina izpausties gan pētniecības, gan atskaņotājmākslas jomā, gan mūzikas ierakstu industrijas darbībā. Katrā no šīm jomām arī šodien – 21. gadsimtā – rodas aizvien jaunas izpausmes. Arī Latvijā interese par gregorisko tradīciju ir nemainīgi noturīga nu jau vairāk nekā divdesmit gadu, taču līdz šim tā vairāk aplūkota kā mūzikas vēstures fenomens, kas norisinājies kaut kur tālu prom un ļoti senos laikos, lielākoties nesasaistot to ar Latvijas mūzikas vēsturi, tās attīstību un latviešu mūzikas identitātes meklējumiem. Ir pienācis laiks atšķirt jaunu lappusi: šis pētījums ir veltīts Rīgas lokālajai gregoriskajai tradīcijai, lai sniegtu informāciju par Latvijas mūzikas vēstures senākajiem notikumiem, sākot jau ar Livonijas laikiem.

 

/Guntars Prānis/

 

Sadarbībā ar:

Vilis Rīdzenieks

 

Vilis Rīdzenieks šodien ir vispazīstamākais 20. gadsimta pirmās puses latviešu fotogrāfs. Rīdzenieka kā leģendāras personības slavas pamatā galvenokārt ir fakts, ka viņš radījis vienu no nozīmīgākajām valsts relikvijām – Latvijas valsts proklamēšanas notikuma vienīgo fotogrāfiju. Tomēr par vienu no vadošajām figūrām Latvijas foto vēsturē viņu ļauj uzlūkot viss mūža devums kopumā, jo septiņdesmit astoņi Viļa Rīdzenieka mūža gadi (1884–1962) Latvijas vēsturē aptver ārkārtīgi dinamisku un notikumiem piesātinātu laikmetu, kas guvis daudzveidīgu atspoguļojumu viņa uzņemtajās fotogrāfijās. Tas lielā mērā noteicis albuma vizuālā materiāla izvēli un saturu, kas ticis pakārtots mērķim iepazīstināt ar Rīdzenieka mantojumu visā tā dažādībā, sniedzot priekšstatu par viņu gan kā dokumentālistu, gan kā fotomākslinieku, gan arī kā iecienītu salonfotogrāfu.

Mākslas zinātnieces Katrīnas Teivānes-Korpas sastādītā grāmata ir pirmais šāda apjoma izdevums, kas veltīts kādam no 20. gadsimta pirmās puses latviešu fotogrāfiem.

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar: