Menu

Koka Rīga

Rakstu krājums veltīts mazpazīstamai un izzūdošai Rīgas vēstures daļai, būtiskam pilsētas kultūras mantojumam — koka apbūvei, kas, pateicoties negaidīti lielam joprojām saglabāto ēku skaitam, veido vienu no pārsteidzošākiem, īpatnākiem Rīgas vaibstiem. Grāmatā publicēts bagātīgs attēlu klāsts, ko veido gan mūsdienu vides fiksējumi, gan arhīvu glabātas vizuālas liecības, liela daļa no kurām ieraugāmas pirmo reizi.

Atsevišķi izdota grāmata angļu valodā.

Koka Rīga

2001
Tekstu autori: Nils Ālbergs, Pēteris Blūms, Ilmārs Dirveiks, Vija Strupule, Arturs Lapiņš, Juris Zviedrāns
Mākslinieks: Juris Petraškevičs
112 lpp., ISBN 9984-729-05-2

Pastāsti tālāk: