Menu

Inga Brūvere

Ingas Brūveres darbi nav fantāzijas augļi, tie notiek īstenībā, pamatojoties uz loģisko domāšanu un uzrādot autores pozīcijas noteiktību. Šī noteiktība izpaužas konceptuālā pieejā, kurā saturiskais uzstādījums ir sabalansēts ar formālo risinājumu. Katalogā reproducētos darbus vieno optiskā māna efekts un minimālisms.

Inga Brūvere

2003
Latviešu un angļu valodā
Tekstu autores: Māra Traumane, Anita Vanaga, Inga Brūvere
Dizains: Inga Brūvere, Juris Petraškevičs
Redaktore un tulkotāja: Kristiāna Ābele
Fotogrāfi: Armands Lācis, Lou Spence
28 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-729-28-1

Pastāsti tālāk: