Menu

Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule

Helēna Demakova

Mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas grāmata par mākslinieku Bruno Vasiļevski (1939-1990).

Bruno Vasiļevskis bija elitārs mākslinieks, un tāds viņš turpinās būt, kamēr pasaulē pastāvēs izglītotība vācu vārda Bildung nozīmē un vismaz dažu cilvēku izkopta spēja vērot, iedziļināties un domāt, lai saprastu viņa mākslu.

Helēna Demakova
Bruno Vasiļevskis

 

“Vasiļevska kā nobrieduša mākslinieka gleznas tapušas galvenokārt laikposmā no 20. gadsimta 60. gadu beigām līdz 80. gadu beigām. Viņš dzīvoja un gleznoja pēc paša izstrādātiem principiem, kas nelīdzinās nekam citam ne pirms, ne pēc viņa, lai arī Vasiļevskis bija cieši saistīts ar vairākām izcilām iepriekšējo gadsimtu mākslas parādībām un autoriem,” raksta Helēna Demakova. “Esmu centusies rakstīt ne tikai par Bruno Vasiļevska mākslu un tās veidošanos, bet arī par viņa laiku un mākslas vidi. Īpašs pamudinājums tēmas izvērsumam grāmatas tapšanas starpstadijā bija divu profesoru – literatūrzinātnieku Gunāra Bībera un Raimonda Brieža aicinājums atspoguļot to, kāds Bruno Vasiļevskis bija kā cilvēks, ko lasīja, par ko interesējās, kāda māksla veidoja viņa daiļrades fonu Padomju Latvijā.

Bruno Vasiļevskis

 

Cenšoties izvērtēt viņa mākslas mantojumu un pārdomāt gleznotāja skatījumu uz mākslu un dzīvi,

grāmatas struktūra balstīta uz trim tēmām: “Dzīve”, “Literatūra” un “Glezniecība un tās teorija”. Visas trīs bija māksliniekam svarīgas, visas trīs, runājot viņa neklātienes skolnieka Miervalža Poļa vārdiem, Vasiļevskis pakļāva vai uzlūkoja ar stingru “iekšējo likumību, kuru mēs saucam par ētiku. Ētika ir visas viņa dzīves un viņa darbu pamats.”

Bruno Vasiļevskis

 

Vairāk par:
Grāmatu stāsti: “Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule”, “Laika meti” un “Salā sastingusī saule”

 

 

Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule

2018
Latviešu valodā ar kopsavilkumu franču valodā
Redaktori: Uldis Tīrons, Līga Marcinkeviča, Aivija Everte
Zinātniskie konsultanti: Imants Lancmanis, Daina Teters, Stella Pelše
Dizains: Ojārs Pētersons. Attēlu apstrāde: Jānis Veiss
Korektore: Māra Ņikitina
Tulkotāja franču valodā: Dita Podskočija. Franču teksta korektore: Florie Baelen
288 lpp., cietais sējums, ISBN 978-9934-565-33-5

Pastāsti tālāk: