Menu

Arta Dumpe

Sastādītāja Baiba Guste

Katalogs sniedz ieskatu galvenokārt bronzā un akmenī strādājošās mākslinieces daiļradē laika posmā no 20. gs. 60. gadiem līdz jaunā gadu tūkstoša sākuma darbiem. Stājskulptūra un monumenti, portreti, figurālas un abstraktas kompozīcijas, kā arī draiski sāņsoļi ģipša lējumu asamblāžās — mākslinieces atļaušanās amplitūda un profesionalitātes apliecinājums, kas viņu nostādīja starp 20. gs. otrās puses latviešu tēlniecības prominentākajām personībām.

Arta Dumpe

2003
Latviešu un angļu valodā
Mākslinieks: Ģirts Muižnieks
56 lpp., mīkstais sējums, ISBN 9984-729-39-7

Pastāsti tālāk: