Menu

Alnis Stakle

Alise Tīfentāle

„Studijas bibliotēkas” sērijā grāmata par Alni Stakli — vienu no nedaudzajiem starptautisku ievērību guvušiem jaunās paaudzes fotomāksliniekiem. Strādājot dažādos žanros, viņš brīvi izmanto daudzveidīgus krāsu un melnbaltās fotogrāfijas izteiksmes līdzekļus, piemērojot tos katra darba tēmai un vēstījumam.

Pašportreti, klusās dabas un privātās dzīves vides tuvplāni, distancēti tvertas vientulīgas (vai gandrīz vientulīgas) ainavas — tie ir Aļņa Stakles fotogrāfijām raksturīgi motīvi. Komentējot savus darbus, fotomākslinieks bieži uzsver to personīgo raksturu — tajos satiekas un atkārtojas tādi motīvi kā sapņošana, pašizziņa, meditācija. Darbi ir personīgi, bet tas nenozīmē, ka tie būtu atklāti vai intīmi. Dzīves materiālu Alnis izmanto savas tēlu sistēmas radīšanai un izkopšanai un visiem viņa darbiem raksturīgs attālināts un atturīgs vērojums, kā no ārpuses vai no augšas, un šis īpašais no emocijām attīrītais skatījums pieļauj daudznozīmīga tulkojuma iespējas.

Grāmatas autore Alise Tīfentāle studējusi komunikāciju zinātnes, teoloģiju un mākslas vēsturi. Ir stāstu krājuma un divu romānu autore. No 1996. gada publicē recenzijas un pētījumus par laikmetīgo mākslu.

Mazformāta grāmatu sērija „Studijas bibliotēka” sniedz maksimāli plašu ieskatu Latvijas mākslas ainā 20. gs. nogalē un 21. gs. sākumā.

Alnis Stakle

2009
Latviešu un angļu valodā
Māksliniece: Dita Pence
104 lpp., pusmīkstais sējums, ISBN 978-9984-807-40-9

Pastāsti tālāk: